കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക.

സെക്സിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നാൽ ബീജ ഗുണം വർദ്ധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ഉണ്ടാകുമോ. എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകു എന്നതിലുപരി. കുഞ്ഞിൻറെ മാനസികവും ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ആരോഗ്യം ഉത്തമം ആക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉഴപ്പ് വഴികൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്.

ഒന്നാമതായി പോയി പണി ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ആറുമാസം മുൻപ് തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി ആയി ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ഡവും ബീജവും ഉണ്ടാക്കാനായി ദമ്പതികൾ വിഷാംശം കുറഞ്ഞ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ പോഷകങ്ങൾ ഉള്ള ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്. മൂന്നാമതായി ഗർഭാശയവും പ്രത്യുത്പാദന അവയവങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും രക്തയോട്ടം വർധിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്തമമായ വ്യായാമം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്.

നാലാമതായി ആയി പീക്ക് പെട്ടിയിൽ ടൈം കണ്ടെത്തി അണ്ഡവും ബീജവും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രഗ്നൻസി ക്കായി ശ്രമിക്കുക. അഞ്ചാമതായി ഗർഭകാലത്തും അതിനുശേഷവും ജീവിതശൈലി ഉത്തമമായി നിലനിർത്താനും കുഞ്ഞിനെ ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ ഉത്തമമായ ജീവിതശൈലികൾ വളർത്തി കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്ം ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വരുന്ന തലമുറയുടെ ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആകും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.