നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറുകുകൾ കൊണ്ട് കാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് . മറുകുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറുകുകൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ. ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സാധാരണ ആയിട്ടും ഉള്ളതും ഒന്നാണ് തെക്കിൻ റെ പുറംതൊലിയിൽ ഉള്ള മെലനോ സൈസ് കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ.

ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താവുന്ന കാൻസറാണ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയാൽ നൂറുശതമാനവും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ കൂടിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്നാൽ ഇത് ശരീരത്തിൻറെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്നുതന്നെ പടർന്നുകയറുന്ന താണ്. നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി അതുമായി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ മറുകുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു മനുഷ്യന് 10 മുതൽ 20 വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ മറുകുകൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം എന്നതിലുപരി ഇതിന് യാതൊരാളും ആളും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിരുപദ്രവകാരികളാണ്. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ മറുകുകൾ കാൻസർ ആയി മാറുന്നു. ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാൻസർ ആണ് ഇത്. നിങ്ങടെ ശരീരത്തിലുള്ള മറുകുകൾ ഏതെങ്കിലും തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വല്ല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് പോയി ഡോക്ടറെ കാണുക.

ഇനി നമുക്ക് ഈ മറുകുകൾ ഇൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് ക്യാൻസറുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറു കളിലുള്ള വലിപ്പവ്യത്യാസം ആണ് . അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ ആകൃതികളിലും മാറ്റം സംഭവിക്കാം. അതുപോലെതന്നെ ഈ മറുകുകൾക്ക് നിറവ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെതന്നെ മറുകളിൽ നിന്നും രക്തം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.