സാമ്പത്തികമായ ഉന്നതി ലഭിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടോ എന്നാൽ കർപ്പൂരം വെച്ചുള്ള ഈ കർമ്മം ചെയ്തു നോക്കൂ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച വേണ്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് കർപ്പൂരം ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി കർപ്പൂര തിന്ന് ഉണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ആരാധനയ്ക്ക് കർപ്പൂരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കർപ്പൂരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കർപ്പൂരത്തിൻറെ പോസിറ്റീവ് എനർജി കാരണമാണ്. കർപ്പൂരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരിഹാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ചെറിയൊരു കഷ്ണം കർപ്പൂരം അതുപോലെതന്നെ കുറച്ച് പനിനീർ. ചെറിയ ഒരു പീസ് മഞ്ഞൾ ആണ്. കർപ്പൂരത്തെപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് പനിനീർ എന്ന് പറയുന്നത്. പനിനീർനു പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പനിനീർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ ചില ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പനിനീർ ഒഴിക്കുക. ഈ പനിനീർ ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 3 കർപ്പൂരം കഷണം ഇടുക. കർപ്പൂരം ഇട്ടതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തുവെച്ച് ചെറിയ പീസ് മഞ്ഞൾ കഷ്ണം ഓണം ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിനുശേഷം ഈ ഗ്ലാസ് നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ വെക്കാം.

അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ഇതു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പണത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കർപ്പുരം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സുകൾ ഇൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങടെ പേഴ്സിൽ എപ്പോഴും പണം കാണും. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കർപ്പൂര കഷണം എടുത്തു നിങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടില്ല. കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *