സ്ത്രീകളുടെ മാറിടത്തിൽ കുരുക്കൾ പാടുകൾ എന്നിവ കാണുന്നുണ്ടോ . എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ .

ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലെ ബ്രസ്റ്റ്ൻ്റെ അവിടെ ചില കുരുക്കൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്യാൻസർ ആവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അല്ല ഫൈബ്രോ അഡിനോമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെസ്റ്റിൽ വരുന്ന സാധാരണ മുഴകളാണ്. ഇത് മെഡിസിനുകൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും തനിയെ തന്നെ പോകുന്നതായി ചില ആളുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്.

ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എപ്പോഴാണ് കാണണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ മഴയുടെ ഷേപ്പ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഐ ബ്രസ്റ്റ് നന്നായി വേദന വരുക. മൂന്നാമതായി നിങ്ങളുടെ നിപ്പിളിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ പാല് പോലെ ഒഴുകി വരുക അല്ലെങ്കിൽ ചെലം വരുക അതുകൂടാതെ അതിൻറെ സൈസ് വർധിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ് ആണ് അതിനെയാണ് മെമ്മോ ഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത് എന്ത് അസുഖമാണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാൻ അൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് എന്നിവ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുക . പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്കറികൾ എല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആര് മരുന്നുകളും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും വിധേയമാകാം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *