ചൂല് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ശരിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും .

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചൂലിനെ കുറിച്ചാണ്. സൂര്യൻ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെക്കാം ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള വീടുകൾ സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഊർജ്ജത്തെ ആഘോഷിക്കണം എങ്കിൽ ഒരിക്കലും വീട് വൃത്തികേടായി സൂക്ഷിക്കരുത്. വൃത്തികേടായി ഇരുന്നാൽ വീടിന് ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തല ആഗമനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിശയും ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നും നോക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചൂലി നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ ധനാഗമനവും ഉണ്ടാകും. ചൂലിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ ദിശയിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചൂല് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ചൂല് വെക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചുകാണും നിങ്ങൾ ചൂല് വയ്ക്കാൻ. ചൂല് എപ്പോഴും കിടത്തി വയ്ക്കുക ചൂല് ഒരിക്കലും തലകീഴായി നിർത്തി വയ്ക്കരുത്.

അതുപോലെതന്നെ വീടിനുസമീപത്തെ പ്രധാന വാതിലിന് അരികെ ആയി ചൂല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുഭ സൂചന ആയി കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇത് രാത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് ചൂല് പ്രധാന വാതിലിന് അടുപ്പിൽ വെക്കേണ്ടത് അത് ഇത് കാലത്ത് ഒരിക്കലും ചൂല് പ്രധാനവാതിലിൽ അടുത്ത വയ്ക്കരുത് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ജൂലൈ കൊണ്ടു വയ്ക്കാൻ. അതുപോലെതന്നെ അടുക്കളയിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ചൂല് സൂക്ഷിക്കരുത്.

അതുപോലെതന്നെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് ശേഷം ചൂല് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇതിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ ചൂല് ഒരുകാരണവശാലും ചവിട്ടരുത് കാക്കാൻ വെക്കരുത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *