നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടോ. എങ്കിൽ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ കർമ്മം വെച്ച് നമുക്ക് സകല പല ആപത്തുകളും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പച്ചക്കർപ്പൂരം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പച്ചക്കറി പോലും ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയും തമ്മിൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. പച്ചക്കർപ്പൂരം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ദുഷിച്ച ശക്തികളും നമ്മുടെ അടുത്തു വരികയില്ല . എല്ലാവരും അല്പം പച്ചകർപ്പൂരം കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുകയില്ല.

നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം പണം നമുക്ക് കൊണ്ട് തരും പച്ചക്കർപ്പൂരം. അതുപോലെ പച്ചക്കറി പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പച്ച കർപ്പൂരവും അതുപോലെതന്നെ ഏലയ്ക്കാപൊടിയും ഒരു ചെറിയ പോളിത്തീൻ കവറിലാക്കി. എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൈവശം വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് പോകുമ്പോഴും അത് സാധിച്ചു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

അതുപോലെതന്നെ ഒരു പൂജാമുറിയിൽ ഇത് അല്പം വെള്ളത്തിൽ പച്ച കർപ്പൂരവും ഏലക്കാപ്പൊടിയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടും കാരണം ഇത് നല്ലോണം പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വീട്ടിലോ അതുപോലെതന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കർമമാണ്. ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻറെ ഒരു കടാക്ഷം ലഭിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പണത്തെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണം നിങ്ങളെ തേടി വരും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക .