നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത കാണുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ പത ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഷുഗർ ഫേഷ്യൽ വീടുകളിൽ മാത്രം ആണോ കാണുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ. നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ 50 ശതമാനം മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീനാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽബമിൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ മൂത്രത്തിൽ പത കാണുന്നതിനുള്ള കാരണം. നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇത്തരം അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട്.

മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു പിടിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് എല്ലാ വീടുകളിലും ലും ആയപ്പോൾ ആണ് ഇത് കണ്ടു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചിലപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് കൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പദ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ പത എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല. അതുപോലെ ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻ പോകുന്ന ആളുകൾ തറയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് പാഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഇത് കോമഡി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഷുഗർ രോഗികൾ കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം.

എന്നാൽ അല്ല ഇത് എല്ലാ വ്യക്തികളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് ഒന്നു രണ്ടു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആ പല കാണാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊന്നും കണ്ടു പിടിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണ ഈ പദ പോവാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രത്തിൽ പത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് അമിതമായി ട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ കൂടുതലായി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *