ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അത് നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് എങ്ങനെ നേടിത്തരും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പണ്ട് പ്രായമായ ആളുകൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിദോഷം മാറാൻ കല്ലുപ്പ് ഉഴിഞ്ഞ് ഇടാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കല്ലുപ്പ് ഒഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദുഷ്ടശക്തികൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കടലിൽ പോയി നമ്മൾ മുൻകൈ എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ പാപത്തിൽനിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ ഈ പറയുന്നത് ഉപ്പിന്റെ കാര്യമാണ്.

നമ്മൾ കടലിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദുഷ്ടശക്തികൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിത്തരാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കല്ല് പോണ്ട എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം.

അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻറെ എന്ന് വച്ചാൽ നമ്മൾ വെളുപ്പിന് എണീക്കണം. ഇത് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പാവയോ ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നോക്കി ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കണം. അബി മടിയിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടു കൈകളിലും കല്ലുപ്പ് എടുത്തു ശക്തിയായി മുറുകെപ്പിടിക്കുക.

എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടു കൈകളും നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളപേപ്പറിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ആഗ്രഹം എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ആവശ്യം പറയുമ്പോൾ ആവശ്യം പറയുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഈ ആഗ്രഹം നടക്കും ഇത് അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഇത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും എന്ന് പറയണം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അതിനെ അത് സാധിച്ചു തരണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.