ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളും കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പീരിയഡ് ടൈമിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് നമുക്ക് ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. താലോലം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഹീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്. കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ബന്ധപ്പെടൽ ഒഴിവാക്കുക.

നമുക്ക് ഇതിനെ തമ്മിലുള്ള മെത്തേഡുകളും എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബാരി മെത്തേഡ് ആണ്. രണ്ടാമത് ഹോർമോണൽ മെത്തേഡ് ആണ്. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബാരിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇത് നമുക്ക് കോണ്ടം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ്. അത് ഏറ്റവും ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല എന്നും കൂടി വേണം പറയാൻ കാരണം കോണ്ടത്തിന് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ക്വാളിറ്റി ജി കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ബീജം കോണ്ടം പൊട്ടി സ്ത്രീയുടെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആളുകൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് വളരെ വളരെ മാറി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇത് തെന്നി മാറാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പീരീഡ് ടൈമിലും മീറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഉള്ള ടൈം മുകളിലും ബന്ധപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈം മുകളിൽ നിങ്ങളാരും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *