ഈ 6 രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റാരോടും പറയരുത്

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റാരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഈ ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ മറ്റാരോടും ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തരുത് നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഇതിൽനിന്ന് നമുക്ക് കരയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവെക്കാം വീട്ടിലുള്ളവർ അതുപോലെതന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളവർ അവർ ആയിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ പുറത്തുപറയാതെ നടക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയാണെങ്കിൽ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആയിരിക്കും പറയുക അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അസുഖം ഉള്ളത് ആരും അറിയേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ അസുഖം ഉള്ള ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി പല ആളുകൾ എത്തുകയും എല്ലാം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എത്തിക്കുന്നത്. മിക്ക ആളുകളും അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മുടെ ദിവസത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഈ അഭിപ്രായം പറച്ചിൽ.

ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയും പോസിറ്റീവ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ ഞാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരിക്കലും പങ്കു വെക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മൾ ആരോടാണോ ഇലക്ഷൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം നടക്കാതിരുന്നാൽ ആ തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തി നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നതിൽ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

തന്നെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കു വെക്കാതിരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുപറയാതെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലുതാകാന് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും ചെറുതാവുകയും ഇല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് ആയി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *