കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യം എടി ആക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നാം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജി എഫ് ആർ അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് . സിറം ക്രിയാറ്റിൻ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെതന്നെ ബ്ലഡ് യൂറിയ ടെസ്റ്റ്. യൂറിക്കാസിഡ്. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന ആണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ വേറെ ഒരു കയ്യിൽ സംരക്ഷിക്കാനും ആരോഗ്യത്തോടെ നിർത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതശൈലിയുടെ അപാകതകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹവും അമിതഭാരവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറും.

ജീവിതശൈലി ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വരുന്നില്ലെന്നും മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യഘട്ടം. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേക്കുന്ന ക്രീം ഇലൂടെയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇതിലെ വിഷാംശം കുറച്ച് എന്നതാണ് അതിനായി നമുക്ക് ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്താൽ വ്യായാമത്തിലൂടെ രക്തോട്ടം സംഭവിക്കുകയും വിഷാംശം കുറയുകയും ചെയ്യും.

നാലാം ദൈവമേ കരൾ തോക്ക് അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക. നമുക്ക് വ്യായാമത്തിലൂടെ അമിത കൊഴുപ്പ് മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് അ ഫാറ്റിലിവർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അഞ്ചാമതായി വിയർപ്പിലൂടെ വിസർജ്യവസ്തുക്കൾ പുറന്തള്ളാൻ ആയി നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അത് മൂലം കിഡ്നിയുടെ ജോലി ഭാരം കുറയുകയും കിഡ്നി ഫ്രീ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. വൃക്ക രോഗികൾക്ക് കറുപ്പുനിറവും അതുപോലെതന്നെ ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം സാധാരണമാണ്. വിഷാംശം അടങ്ങിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *