ഈ കളർ ഉള്ള തുള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പണം പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഏത് കളർ ഉള്ള തൊണ്ടയിൽ പണം ചോദിച്ചാൽ ആണ് നമുക്ക് അനാവശ്യമായ തെളിവുകളും അതുപോലെതന്നെ അനാവശ്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കളറുള്ള ഉള്ള തുണിയിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പണം അനാവശ്യമായ സെല്ലുകൾക്ക് പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ അനാവശ്യമായ ചില കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ പണം പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാശ് എത്ര തന്നെയായാലും അത് ചെലവഴിക്കാതെ ഇരിക്കാനും ചെലവായി പോകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ. അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയിലേക്ക് വരുന്ന പണം അതായത് നമ്മൾ പണിയെടുത്തു കാശുണ്ടാക്കാനും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന പണം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ പണം നിങ്ങൾ ചുവപ്പ് നിറമുള്ള തുണിയിൽ.

അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള തുണി അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള തുണി അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള തുണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടുതുണി ആയാൽ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും പട്ടിണി തന്നെ വേണമെന്നില്ല പട്ടുതുണി ആയാൽ നല്ല ഫലം ലഭിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത.

നിങ്ങടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പണം ഇതിലേതെങ്കിലും കളറുള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ വെക്കുക. നടന്നിട്ട് ചെലവിന് ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾക്ക് ഇതിൽനിന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *