സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ ആറ് ഒരു രൂപ നാണയം മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഈ കർമ്മം നമുക്ക് വെറും ആറു രൂപ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം ആണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നരയ്ക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സമയത്ത് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്. കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ സമയത്തിനു മുൻപ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായി. എങ്ങോട്ട് ഈ ആറ് രൂപ നാണയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈകളിൽ നന്നായി മുറുകെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് വീടിന് പുറത്ത് വടക്കുകിഴക്ക് ദിശയിൽ നോക്കി നിൽക്കുക.

എന്നിട്ട് ഈ നാണയം മൂന്നു തവണ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ഉഴിയുക. എന്നിട്ട് 41 തവണ നിങ്ങൾ ശ്രീം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. ശ്രീം എന്ന ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഈ നാണയം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിൽ തന്നെ മൂഡാആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി 41 ദിവസം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇടുക.

എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കുഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു മുകളിലേക്ക് തെളിക്കുക. മഞ്ഞൾ വെള്ളം തെളിക്കുമ്പോൾ 18 തവണ ശ്രീം എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ 41ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അ ഇത് വളരെയധികം അധികം ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *