ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കട്ടിലിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ വെക്കുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കട്ടിലിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കട്ടിലിനടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് കട്ടിലിന് താഴെ ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം അടിയിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ നെഗറ്റീവ് എനർജി കളയാൻ കൊണ്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നല്ല പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ തലയണക്കടിയിൽ മാലയോ എന്തെങ്കിലും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ ചന്ദ്രൻറെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ്.

തലയണ അടിയിൽ വെച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഒരു മഞ്ഞ എൻറെ പേര് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഒരു മഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ അത് തലയണക്കടിയിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചിലർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ചേ കല്ലുവെട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കട്ടിലിനടിയിൽ വയ്ക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ 2 മീനുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആ രൂപം നിങ്ങൾ വെള്ളിയിലോ ഇരുമ്പിൽ ഓ ചേർത്ത് പണിത്തട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയണക്കടിയിൽ വയ്ക്കുക ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നിങ്ങളെ തേടി വരും. അതുപോലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആലില എടുത്തിട്ട് തലയണക്കടിയിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *