ഒരുപിടി കല്ലുപ്പ് മതി നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാൻ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുപിടി കള്ളപ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാമ്പത്തികം വർധിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെതന്നെ ഐശ്വര്യവും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ വളരെ ദൈവിക ശക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉപ്പിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ട് അതുകാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉറപ്പായും ഫലം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫലങ്ങളും എല്ലാം തരുന്നതാണ്.

ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ചുവപ്പ് പട്ടുതുണി എടുക്കുക പട്ടുതുണി അന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഒരു ചുവപ്പുതുണി ആയാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉപ്പ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒരു ചരട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് കെട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന ഹോണ്ട അതായത് വാതിൽ കടന്ന് കയറി വരുന്ന കോളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

അതുപോലെതന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാൻ. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക . പഴയ പട്ടുതുണി ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ ചെടിയുടെ മരത്തിനു ചുവട്ടിൽ കളയുക. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.