രണ്ടു രൂപ നാണയം മതി പണം വന്ന പെരുകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന അതിനുമുമ്പ് 2 രൂപയുടെ നാണയം എടുത്ത ഈ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുകയില്ല . നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടുകയും അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം മാറ്റി തരും. എന്താ ആവശ്യ കെട്ടിടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ സന്ധ്യാദീപം ദീപം കൊളുത്തുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നും ചെറിയ രണ്ടു രൂപയുടെ കോയിൻ എടുക്കുക. ഉള്ളൻ കയ്യിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അത് പറയുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സ് മുതൽ പാദം വരെ ഒന്ന് നന്നായി ഉഴിയുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു വെള്ളപേപ്പറിൽ നാണയം വെക്കുക. ഈ പേപ്പറിനും മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ രണ്ടു രൂപയുടെ നാണയം വയ്ക്കാൻ. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുത്ത് നാണയത്തിന് മുകളിലായി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം പച്ചക്കർപ്പൂരം നന്നായി പൊടിക്കുക.

അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ദീപം കത്തിച്ച് അതിൻറെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സാധിച്ചു തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ 11 പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുക. പിറ്റേദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൊതിഞ്ഞു വച്ച് പേപ്പർ അഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നാണയം മാത്രം പുറത്തെടുക്കുക. ബാക്കി പച്ചക്കർപ്പൂരം പേപ്പറും നമ്മളന്ന് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീയിലേക്ക് ഇടുക. എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റാരും അറിയാൻ പാടുള്ളതല്ല മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻറെ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *