ആറ് നാണയം മതി നമ്മുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും തീരുവാനും ധനം സമ്പാദിക്കുവാനും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് 6 നാണയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും തീരുവാനും അതുപോലെതന്നെ ധനം സമ്പാദിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എന്തെങ്കിലും മറ്റു ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 6 ഒരുരൂപ നാണയങ്ങൾ ആണ്. ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗുണകരവും അതുപോലെതന്നെ ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയം വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്തു ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വേണം നിങ്ങൾ ഈ കാരണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി ഈ 6 ഒരുരൂപ നാണയങ്ങൾ. നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി നമ്മൾ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ നാണയം മൂന്നുതവണ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഉഴിയുക. ബ്ലോക്ക് വയസ്സു രീതിയിൽ മൂന്നുതവണ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉഴിയുക.

കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഈ നാണയം കൈകളിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ 41 തവണ ശ്രീം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. നിങ്ങൾ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി അവിടെ കുഴിച്ചിടുക. അതിനുശേഷം 41 ദിവസം രാവിലെ തുടർച്ചയായി ആയി ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കുഴി എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻറെ മുകളിൽ തെളിക്കുക. അതിനു മുകളിലേക്ക് ഇത് തളിക്കുമ്പോൾ 18 തവണ ശ്രീം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.