മോര് കൂട്ടുന്നവരോട് ഈ വീഡിയോയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നമ്മൾ പറയുന്നത് മോര് അതുപോലെതന്നെ ചില പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരിൽ ഓട് പറയാൻ ഉള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. 90% അസ്വസ്ഥതയും പോകാൻ കാരണം. ബഫറിംഗ് ബാലൻസിണ് 14 ബഫറിംഗ് ബാലൻസിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മോര് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കിൻവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്ക് വളരെയധികം തണുപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അതികഠിനം ആണ്. ഈ നാരങ്ങാവെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പിഎച്ച് നിൽക്കുന്നത്.

ടി പി എച്ച് എസ് കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസംമുട്ടി മരിക്കുകയും അത് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ കംപ്രഷൻ മൂലം നമ്മൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോര് പൂട്ടി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ഒന്ന് പിഎച്ച് മൂല്യം ഇതിലാണ്. എന്നാൽ ഇത് കൂട്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നോനാലോ എന്നീ പിഎച്ച് മൂല്യം ആണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അതായത് എല്ലാ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും പുറത്തു കളയണം എങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായി നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് ആ വഴി. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മോരും അതുപോലെ തന്നെ പല പാനീയങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല വളരെയധികം അസുഖങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനുപകരം നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖവും ഉണ്ടാകില്ല വിസർജ്യവസ്തുക്കൾ തന്നെ താനെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *