പേഴ്സിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ പണം വന്നു നിറയും അത് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സമ്പത്ത് വന്നു ചേരാൻ ഇടയാകും അത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ആണ് നമ്മൾ പരസ്യം വെക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പേഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണുങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും വളരെ വ്യത്യസ്തരാണ്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ പേഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവേ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഒരേ പേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് കർപ്പൂരം എടുക്കുക. അത് പേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക.

അതുപോലെതന്നെ ഒരു കല്ലുപ്പും നമ്മൾ ആ പേജിൻറെ ഒരു കോണിൽ വെക്കുക. ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വളർത്തി ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കലിപ്പനും അതുപോലെതന്നെ പൂരത്തിനും വളരെയധികം കഴിവുള്ള കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പെർമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കർപ്പൂരവും കല്ലുപ്പും വസ്തുക്കളായി എടുക്കുന്നത്.

കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ദേവിക ശക്തിയും ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ കർപ്പൂരതൈലം വളരെ അധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മാറ്റുവാൻ എന്ത് ചെയ്യും വീടിൻറെ നെഗറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജി ആക്കാൻ ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും സഹായിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.