ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ ഏത് രീതിയിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കരുതാതത് എന്നും കൂടിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. മാനസിക ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഉപ്പ് അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പിനെ വളരെയധികം ദൈവീകശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് ഈ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെലപ്പോ തെറ്റായ രീതികൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കഷ്ടതകളും ചെലവുകളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ അനാവശ്യമായി ഇങ്ങനെ ചെലവുകൾ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളും വളരെയധികം സങ്കടവും നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നതാണ്.

നമ്മൾ അനാവശ്യമായി ഉപ്പ് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നത് വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഉപ്പ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത്. ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നമ്മുടെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത്. അത് മാത്രമല്ല ഇവയിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ട് അത് ദൈവിക ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഉള്ളത് കാരണം ഉപ്പ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ദൈവവും അതുപോലെതന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകളും സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കള അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഇത് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *