വെള്ളിമോതിരം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ മോതിരം എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും മോതിരം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങളായ കല്ലുകൾ പതിച്ച മോതിരം ധരിക്കാവുന്നതാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തായ് മോതിരം നിങ്ങൾ കൈകളിൽ തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ തായ് ഉയർച്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ പലരും വെള്ളിമോതിരം മണി വരെ ആയിരിക്കും ഇത് ഫലവും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇതു നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായി വളരെയധികം ശക്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളിമോതിരം ധരിക്കുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ വെള്ളിമോതിരം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ വെള്ളിമോതിരം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൾ ഒന്ന് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമുക്കും ഉണ്ടാകുകയില്ല. എപ്പോഴും നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഈ വെള്ളിമോതിരം നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലും കിച്ചണിൽ എല്ലായിടത്തും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതിൻറെ തായ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ചൂണ്ടുവിരൽ നിങ്ങൾ വെള്ളിമോതിരം തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം കൂടുന്നത് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഈ മോതിരം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ദിവസം മുഴുവൻ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈ മോതിരം നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വന്നു കിഴക്ക് ദർശനമായി പൂജാമുറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.