ശരീര വേദനയും ക്ഷീണവും മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേരളം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാൽസ്യം എന്നുപറയുന്ന ഈ വസ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് ജോയിൻ അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ചെയ്യണം മാറാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 99 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 98 ശതമാനം ആണ് നമ്മുടെ സന്ധ്യകളിൽ എല്ലാം ഈ കാൽസ്യം നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് പ്രവർത്തനത്തിന് ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തനത്തിനും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് . വൈറ്റമിൻ കുറയുന്നതുമൂലം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡ് എന്ന രോഗത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽസ്യം കുറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല വികാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാൽസ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ.

എല്ലിനും പല്ലിനും മുടിയുടെയും എല്ലാം വളർച്ചയെ കാൽസ്യം എന്ന വസ്തു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം. ശരീര സഹായകമായ വസ്തുവാണ് കാൽസ്യം. സുഹൃത്തിനെ മനസ്സിൽ മെനു അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിനും അതുപോലെതന്നെ എന്നെ മസിൽസ് മൂവ്മെൻറ് ഒന്നും എല്ലാം വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവും കൂടിയാണ്. കാൽസ്യം എന്നുപറയുന്ന വസ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.