മൂക്കിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ രക്തക്കറ അതുപോലെതന്നെ രക്തം വരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രക്തക്കറ അതായത് മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രായമായവർക്ക് വരെ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു സുഖം ആണ് ഇത്. സാധാരണ നഴ്സിംഗ് പെടാൻ ഉള്ളത് 18 വയസ്സ് 30 വയസ്സു വളരെ നന്നായി ആക്ടീവായി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോമാ എന്നാണ്. അബ് ദേശ് മൂക്കിൽ ഇടി കൊള്ളും എന്ന അവസ്ഥയാണ് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ കളിക്കുന്ന ഇതിൻറെ ഇടയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി വീണാലും ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.

ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ചെറിയ നടത്തുന്നുണ്ട് മുഖത്തിലെ മൂക്കിന് ചേർന്നതിൽ തൊടുകയും അതു മുറിയുകയും രക്തം വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു ഡബിൾ എടുത്ത കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ നന്നായി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ താനെ ബ്ലഡ് വരുന്നത് നിന്നുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ബ്ലഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ടതാണ്. അതുപോലെതന്നെയാണ് പ്രായമായ കടകളിലും ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങൾ ഒരു കവിൾ ഉപയോഗിച് പൊത്തി പിടിക്കുക .

ഇതിനെക്കാളും കൂടുതലായി രക്തം വരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. ഭയമില്ലാതെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്നു തവണ രക്തസ്രാവം വന്നു അത് ചെറുതാണ് എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും ഡോക്ടറെ കാണാതെരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു അതിനുവേണ്ട ചികിത്സ സഹായങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.