വീടിന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ 3 തുളസിയില മതി .

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 തുളസി ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിൻറെ ഐശ്വര്യം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തുളസിയില എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയെ കടാക്ഷവും അതുപോലെതന്നെ ദേവിക ശക്തിയുമുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയാണ് എന്നത്. ഇതിൻറെ തുളസി എല്ലാ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈയൊരു കടന്നു നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും അതുപോലെതന്നെ ഏതു ദിവസവും ചെയ്യാവുന്നതാണ് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുക്കുക.

അതിലേക്ക് ഒരു 3 തുളസിയില ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്ലീസ് പച്ചക്കറ പോലും രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂവും കൂടി ഇടുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ ഒരു ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൗൽ വയ്ക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വയ്ക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉള്ളിലാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കളയുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് വേണം കളയാൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ദേവിക ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ ദൈവീക അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അനാവശ്യമായ വഴക്കുകളും തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് മാനസികമായി നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.