ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി പുരുഷന് സ്പേം കൗണ്ട് കൂടുതൽ ആവും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറലായി ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ സ്പേം കൗണ്ട് എത്ര വേണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇൻട്രോ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു സ്പേം 16 മില്യൺ പുബീജങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻറെ അളവ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനു മാത്രമേ ഇതിന് അളവ് കൂടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻറെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനു മാത്രമേ ഇതിനെ അളവ് കൂട്ടാനായി സാധിക്കുകയും നല്ല നാച്ചുറൽ ആയി പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ശരി ഇത് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആന സ്പേം അളവാണ് നമുക്കാവശ്യം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻറെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി മൂലമാണ് ഇതിൻറെ ആവ കുറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലൂടെയും എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകാരണം ഇനിമുതൽ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ഉറങ്ങുവാനും അതുപോലെതന്നെ നന്നായി വ്യായാമം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

ഇതിനുവേണ്ടി ദിവസവും നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏഴുമണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങുകയും അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ രാവിലെ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലും മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലും ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇതിൻറെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഇത് അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വരുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി എന്തായാലും കാണേണ്ടതാണ്. കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.