ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏത് ശത്രുവിനെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശത്രുദോഷം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതുതരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കൾ ആയാലും ലേറ്റ് ആവുന്നത് ശത്രുക്കൾ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഉള്ളിൽ ശത്രുതയുള്ള ആരായാലും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മം ആണ് ഇത്. പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ടുള്ള യാതൊരുവിധത്തിലും ഉപദ്രവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഇത് കടക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏത് ചിത്രങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ പിന്നീട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ശത്രുദോഷം വയ്ക്കാൻ അവർ ഭയക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

നെഗറ്റീവ് എനർജി കൾ ഇല്ലാതാക്കി പോസിറ്റീവ് എനർജി വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഈ കിടന്ന് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ആയിരിക്കണം. രാത്രി 10 മണിക്കും 12 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയത്ത് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായി. അതുപോലെതന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കടകളിൽനിന്ന് ഇന്ന് കടുക് വാങ്ങണം. 7 കടുക് നമ്മൾ വാങ്ങണം അതുപോലെതന്നെ ഈ 7 കടലിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതിൽ നിന്നും ഏഴ് വെച്ച് 7 കടുക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് 7 കടുകിനെ കൂട്ടമായി വയ്ക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തുണി കരുതേണ്ടത് ആയിരിക്കുന്നു. ഈ ഏഴ് കൂട്ടമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് കടുകിൽ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കൂട്ടം എടുത്ത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക്ഉഴിയുക.

ഈ 7 തവണ ഉഴികുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ പേരും അതുപോലെതന്നെ ശത്രുവിനെ അറിയാമെങ്കിൽ അയാളെയും ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് അയാളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശത്രുതാ ഇനി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പ്രാർഥിക്കുക. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഉഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഈ കടുക് വെള്ള തുണി യിലേക്ക് ഇടുക. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം എടുത്തു ഇതേ പോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഉഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക. അങ്ങനെ ഏഴ് കൂട്ടം കടുകും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനു ശേഷം ഇടുക. അതുപോലെ ഇത് ഇത് 10 മണിക്കും 12 മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് കെട്ടിയതിനു ശേഷം 12 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ചു കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് തുണി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കത്തിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രു ദോഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.