നടുവേദന കൊപ്പം കാലിൽ മരവിപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നടുവേദനയ്ക്ക് ഒപ്പം കാലിൽ കഴപ്പും അതുപോലെതന്നെ വേദനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് കഴുത്ത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന എന്നു പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഈ വേദനകൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പല സമയത്തും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതത്തിൽ നടുവേദനയും വളരെയധികം ചുരുക്കമായിരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. നടുവേദനയുടെ പ്രധാന കാരണമെന്നു പറയുന്നത്. നടുവിന് മസിലുകളിൽ ഉള്ള നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ വേദനകളും മസിലുകളിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് നടുവിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ മുതൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടുവേദന എടുക്കാൻ ഞാൻ കാരണം അവിടെയുള്ള മസിലുകൾ നീർ വന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.

അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും നടുവേദന കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ബലത്തിൽ അനുസരിച്ച് മാത്രം ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ പൊക്കുക എന്ത് അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ ബലത്തിന് ആവശ്യമില്ലാതെ അതെ കാരണം ഉള്ള വസ്തുക്കൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വേദനകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.