അരി വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അരി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെ അരി വെക്കണം എന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് സാമ്പത്തിക രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യവും ഒന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിൽ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അരി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ. വെക്കുന്ന സ്ഥലം ശുദ്ധമായിരിക്കണം.

അതുപോലെ തന്നെ അരി പൂർണമായും തീർന്നതിനുശേഷം വാങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്. അരി കഴിയുന്തോറും നിങ്ങൾ വാങ്ങി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. അരി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അരി വാങ്ങി അതിനുശേഷം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പിടി. എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മരത്തിൻറെ ചുവട്ടിലോ അതുപോലെതന്നെ പുറത്തു എവിടെയെങ്കിലും നന്നായി വിതറി കൊടുക്കുക. പുറത്തെ വികാരി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാവും അതുപോലെതന്നെ പക്ഷികൾ വന്ന് കൊത്തിത്തിന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് ഒരുനേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ വന്നത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഒരുനേരത്തെ ആഹാരം അവർക്ക് കൊടുത്തത് കാരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് പലർക്കും അന്നദാനം നൽകാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിവുള്ളവർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പക്ഷികൾക്കും അതുപോലെതന്നെ ഓർമ്മകളും ഇത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുത്താൽ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും അന്നദാനം കൊടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആണ് അതാണ് കാര്യമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.