വെറും അഞ്ചു രൂപ നാണയം മതി ജീവിതം നമുക്ക് സമ്പന്നമാക്കാൻ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കാൻ ഞാൻ ആക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെതന്നെ 5 നാണയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. വളരെ ലളിതമായ ഒരു കർമ്മമാണ്. ഒപ്പം വാ ലക്ഷ്മി വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ശുദ്ധമായ ഹായ് സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ വയ്ക്കാനായി. നമുക്ക് അ എന്ത് ചെയ്താൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും വർധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ആണ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്.

ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചു രൂപ നാണയം എടുത്തു ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്ലുപ്പ് ആയിരിക്കണം. മാ ലക്ഷ്മി സംഘടിപ്പിച്ച കലുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അഞ്ചു രൂപ നാണയം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക. തുടർച്ചയായി 27 വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ നാണയം വയ്ക്കുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മിയെ സങ്കൽപ്പിച്ച് വേണം ഈ നാണയം നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ. 27 വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ തുടർച്ചയായി ചെയ്തതിനുശേഷം ഈ നാണയം ഒരു മഞ്ഞ തുണിയിൽ. പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പൂജാ മുറിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പ് പാത്രത്തിൽനിന്ന് ഉപ്പ് എപ്പോഴും നിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരിക്കലും അതിലുള്ള ഉപ്പ് തീർന്നു പോകരുത്. അതുപോലെതന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ കല്ലുപ്പ് വാങ്ങി ഈ പാത്രങ്ങളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ 27 ദിവസത്തെ നാണയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുക. ഈ നാണയങ്ങൾ നമുക്ക് കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ മനസ്സമാധാനവും സാമ്പത്തികവും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.