മുഖവും ശരീരവും അതും നിറംവെക്കാനും ഞാനും കക്ഷത്തിലെയും തുടയിടുക്കിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറ്റാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ പല മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആണ് നമ്മൾ പല ക്രീമുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഏത് ക്രീമാണ് നല്ലത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം നിറം വയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ശരീരവും മുഖവും ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കുന്നതും ഒന്നും വേണ്ട ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

നമുക്ക് വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ അയച്ചു ഡൽഹിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം വെളുക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം കം ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും . ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നുപറയുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് വെള്ളത്തിൻറെ അംശം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുകയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കറുക്കാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

നല്ല ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക യാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ശരീരം വെളുക്കുകയും ശരീരം ആരോഗ്യവാനായി നമ്മൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും . ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സീരി ഇലക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെതന്നെ കേരറ്റ് നല്ലതാണ്. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ കഴിച്ചാലും നമ്മൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ ആൻറി ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കാരണം. ഇവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നത് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.