ശരീരത്തിൽ വേദന അതുപോലെതന്നെ ക്ഷീണം ഉറക്കം വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ വേദന അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ അതുപോലെതന്നെ എന്നെ ക്ഷീണം എന്നിവ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മളെ ഒന്നും പറയുന്നത് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തെയും കൂടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദേഹം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ഇതിൻറെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത വേദന നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സുഖമാണ് ഈ അസുഖം. ഫൈബർ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം ദേഹത്ത് മുഴുവനായി വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ പല അവയവങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലസ്ഥലത്തും നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഈ രോഗത്തിന് കാരണം ആണ് ഇത്.

അതുപോലെതന്നെ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരികയും അതിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫൈബ്രോമയാള്ജിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങളും ചില സമയങ്ങളിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യേശുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിമാറി അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതേ പ്രധാനമായും കൂടുതൽ വേദനയായി കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്.

വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും അവർ തന്നെയാണ്. യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കരുത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.