ശരീരത്തില ഹോർമോൺ കുറവ് ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് ഇതിനുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം പേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് ഹോർമോണിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ മോണിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ തടിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വസ്തുതകൾ വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ വരും വരും എന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ കൂടി വരുന്ന അസുഖങ്ങളും ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്കിന് റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെയാണ് വളരെയധികം കുരുക്കളും അതുപോലെതന്നെ കറുപ്പുനിറവും എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഹോർമോണിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്.

പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ലിറ്റിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ദഹനം നടക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പിന്നീട് അത് വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.