ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ശരീരം വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ശരീരം നല്ല നിറം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരം സോഫ്റ്റ് ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ നിറംവെക്കാനും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കീം കരുത്തും അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകളുടെ സ്കിൻ വെളുത്തതും ആയിരിക്കണം എന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ആളുകളും സംശയങ്ങളാണ്.

നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെളുക്കാനും അതുപോലെതന്നെ നന്നായി ആയി രൂപ മാറ്റം വരുത്താനും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാം അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കുരുക്കൾ അതുപോലെതന്നെ മുഖത്തെ പാടുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മാസ്കി ഇടുമ്പോൾ അതിൻറെ അടിയിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കൾ വന്നു നിറയുന്നത് കാരണമെന്ന് കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ.

നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ ആണ് ഈ കുരുക്കൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാസ്ക്കുകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ രാത്രിയും രാവിലെയും മുഖത്തെ ചെറുതായി ആവി കൊള്ളുന്നത് മുഖത്തെ കുരുക്കൾ കുറയാൻ ആയി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ആവിപിടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ വിളിക്കുമ്പോൾ മുഖക്കുരു ചുരുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും മുഖക്കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കരുത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പാടുകൾ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.