ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ട വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായി. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക . ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഉത്തമമായി ഫലം ലഭിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്.

ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാ സമയത്താണ് ഇതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. അതുപോലെതന്നെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന അതിനുമുമ്പ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് അ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ, അതുപോലെതന്നെ 5 ഏലക്ക. നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർക്കുക. അതുപോലെതന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് പച്ചക്കറി പോലും ഇട്ടു കൊടുക്കുക പച്ചക്കർപ്പൂരം നന്നായി പൊടിച്ച് അതിനുശേഷം ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ. നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. പൂജാമുറി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ഇതുകൊണ്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

അവരെ തന്നെ ഈ വെക്കുന്ന വെള്ളം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പുതുതായി മാറ്റി വസ്തുക്കളെല്ലാം ചേർത്തു വയ്ക്കുക. എല്ലാ ചൊവ്വയും വെള്ളിയും ഈ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവ് അധികം വരുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വരണം വീട്ടിലെ മുറികളിൽ എല്ലായിടത്തും തെളിയിക്കാവുന്ന തുമാണ്. ഈ വെള്ളം വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഐശ്വര്യപ്രദമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോകളെല്ലാം ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തുടയ്ക്കാം ആവുന്നതാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.