ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ വെരിക്കോസ് വരികയുമില്ല ഉള്ളത് മാറി പോവുകയും ചെയ്യും .

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എങ്ങനെ മാറ്റാം അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് . വെരിക്കോസ് വെയിൻ ബന്ധപ്പെട്ട വളരെയധികം കം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം പേർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി കാലുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി മലദ്വാരം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

മൂന്നാമതായി പുരുഷന്മാരിൽ പുരുഷന് സംഖ്യകളിൽ ഇങ്ങനെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ അതിൻറെ വാൽവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഇങ്ങനെ രക്തക്കുഴലുകൾ തടിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് വളരെയധികം അസഹ്യമായ വേദനയും അതുപോലെതന്നെ എന്നെ ചോരയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി സർജറി കളും ഇതുപോലെതന്നെ ഓപ്പറേഷനുകളും അതുപോലെതന്നെ ലേസർ ചികിത്സ അതുപോലെതന്നെ കെമിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

രക്ത ങ്ങൾക്ക് അതായത് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടാൻ കാരണം ഓണം ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അമിതവണ്ണം ഒന്ന് തെറ്റായ ശ്വാസ രീതി ഒന്ന് പോഷക കുറവുകൾ അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം പോഷക ഇല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പോഷകക്കുറവ് മൂലം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ രക്തക്കുഴലിലെ വാഴും വളരെയധികം ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ രക്തക്കുഴലുകൾ തടിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.