ധനം കുമിഞ്ഞ് കൂടണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ വടക്കുഭാഗം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടാൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഡിസക അതായത് ഏത് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സമ്പത്ത് അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുക അതുപോലെതന്നെ ധ്യാനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെതന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യത കാണുക എന്നൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചിലർക്കൊക്കെ നടക്കുകയും ചിലർക്കൊക്കെ നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന് സ്ഥാനം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ധനം ഉണ്ടാകും.

എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് വശം നിങ്ങൾ വളരെയധികം നന്നായി പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വടക്കുഭാഗം നന്നായി പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധമാകാതെ വെറുതെ വെറുതെ അശുദ്ധമായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മാത്രം നിങ്ങൾ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക. വടക്കു ദിശ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് കുബേരൻ . അതുപോലെതന്നെ കുബേരന് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കുബേരനെ കാണുന്നത് കാരണം.

ഉടനേതാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വടക്ക് ദിശയിൽ കുബേര വസിക്കുന്നത് കേരളം വളരെയധികം ധനം വന്നു നിറയാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വടക്ക് ദിവസം നല്ല പരിപാടിയോട് കൂടി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുക. വടക്ക് തെക്ക് നന്നായി പരിപാലിച്ചാൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.