എല്ലു വേദന അതുപോലെതന്നെ തേയ്മാനം എന്നിവ വരാതിരിക്കാനും പൂർണമായും മാറാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലുതേയ്മാനം അതുപോലെതന്നെ സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കുറെ ആളുകൾ ഇതിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനു മുന്നേ ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സുഖങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തേയ്മാനം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലിന് സാന്ദ്രത കുറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത് നമ്മുടെ സന്ധ്യകളിൽ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് വളരെ അധികം ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്ന അസുഖം ഇതുതന്നെയാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേയ്മാനം വരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെയധികം പ്രായമാകുമ്പോൾ ആണ്.

നമ്മുടെ എല്ലിന് സാന്ദ്രത കുറയുകയും നമ്മൾക്ക് പല ജോയിൻറ് കളിലും തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാളെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോണിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം മൂലം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഹോർമോണുകൾ കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.