കിഡ്നിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്ക് പുറത്തുകളഞ്ഞ് കിഡ്നി ക്ലീൻ ആകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കരോട്ടിന് അളവ് കൂടുക എന്നത്. കരോട്ടിന് അളവ് കുറച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം. മൂത്രത്തിൽ ഉള്ള അത് അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിൽ ഉള്ള വേദന ഉണ്ടാകുന്നു.

എടക്കൽ നുള്ള് മൂത്രം തന്നെ മുഖത്ത് നന്നായി നീ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ചില ആളുകളിൽ കുറവായിരിക്കും കാണാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചുവേണം ലോകത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സ ഇല്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ മാത്രം ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പണി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രിയാറ്റിന് അളവ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോട്ടൻസാരി ഉള്ളവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെതന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് ആകരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.