തൂങ്ങിയ വയറ് ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് ആകാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൂങ്ങിയ വയർ അതായത് നമ്മുടെ വയറിലെ തടി എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് . സാധാരണയായി അസുഖം വരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് കാരണം ഇവർക്ക് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ തടി കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആളുകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ചില സർജറി ചെയ്തത് വളരെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും . പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് വയർ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി കിട്ടും മീശ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഈ അസുഖം അതായത് ഈ രോഗം വന്ന് ഇല്ലാത്തവർക്കും വരാം അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണമുള്ള ഉറക്കം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് കൊഴുപ്പാണ് നമ്മുടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ണം ഇല്ലാത്തവരിൽ വയർ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയായി കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ വണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ സൈഡ് കളി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയി കാണാൻ സാധിക്കും അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറിയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

പിന്നീട് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് തടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് വ്യായാമം എന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോഴും ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകും. ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനകൾ ഇല്ലാതെ ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വിലകുറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്. അതായത് മുസ്ലീങ്ങളെ നന്നായി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയണം എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *