ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണാൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ ഹാർട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണാൽ അയാളുടെ ഹാർട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കൂടുതലാളുകളും കുഴഞ്ഞുവീണത് നാം പത്രത്തിലും അതുപോലെതന്നെ ടിവിയിലും എല്ലായിടത്തും കാണാറുണ്ട്. ഷുഗർ മൂലം ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള അതുപോലെതന്നെ പശ്ചാത്തലം മൂലം ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പല പോലെ തന്നെ എന്നെ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം നമ്മളീ അസുഖങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു വരുകയാണെങ്കിൽ.

പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴഞ്ഞു വീഴുക എന്നുള്ള രോഗം ഉണ്ടാകുകയില്ല കുഴഞ്ഞു വീഴുക എന്നത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ നേരത്ത് ഉള്ള പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബോധമില്ലാതെ വേണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ആളെ തട്ടിയുണർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അയാളെ തട്ടിപ്പുനടത്തിയ വിളിച്ചതിനു ശേഷം ഷുഗർ കുറഞ്ഞ ആണ് ഇയാൾ കുഴഞ്ഞുവീണത് എങ്കിൽ.

ഇയാളെ തട്ടി ഉണർത്തിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീക്കുന്നത് ആണ് എന്നാൽ കാലും കൈയും എന്നൊന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ട്. ഇയാളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിപിആർ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വീണുകിടക്കുന്ന ഇയാളെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു ശക്തമായി തോളിൽ ശക്തമായി തട്ടി എണീപിക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സിപിആർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *