ജീവനും മാറി പറയണം എങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ മതി ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോടീശ്വരനെപോലെ ആകാൻ സാധിക്കും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം പരിപൂർണ്ണമായി നയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോടീശ്വരനായി ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താൽ ആണ് നടക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി വളരെയധികം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വേണം പുതിയ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് വളരെയധികം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ഗുണം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയ കർമ്മം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു ചില്ലു ഗ്ലാസ്സ് നാരങ്ങയും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ രണ്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ചെയ്യാവുന്ന അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ചിന്ത ഗ്ലാസിൽ നാരങ്ങ കേട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശുദ്ധമായ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാന വാതിലിന് ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ്. കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക