നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മാരകമായ രോഗത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസുഖം തിരിച്ചറിയാതെ പോയാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അത് ഏത് അസുഖം എന്നാണോ അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആർത്തവസമയം എന്ന് പറയുന്നത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ പല സ്ത്രീകളിലും സമയം തെറ്റി ആണ് വരാറുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണെന്നു ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ 24 മുതൽ 34 ദിവസം വരെയുള്ള ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനെ ആരും കൂടുതൽ മുതൽ വലിയ അസുഖമായി ഒന്നും ആരും കാണുക ചെയ്യരുത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു നോർമൽ സംഭവമാണ് വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല . അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഈ പീരിയഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത്ത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇതൊരു പേടിയായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പീരീഡ്സ് എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് സ്ത്രീകളുടെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവ സമയം തെറ്റുമോ ഉള്ള തേടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും മനസ്സിൽ പിസിഒഡി ഉണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിവേണം നമ്മൾ ഒരു രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സയും കാണാൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ലക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ഒരു രോഗം സ്ഥിതീകരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഡോക്ടറെയും നിങ്ങൾ കാണുക ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.