ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരൻ ആകാൻ സാധിക്കും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ധനവാനാകാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഫലപ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ്. ധനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻറെ റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ തലത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ധനം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓക്കേ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിനക്ക് ചില ഗ്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചു കല്ലുപ്പ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതുപോലെതന്നെ കുറച്ചധികം അരിയും നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കാലത്ത് നന്നായി കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി അതിനുശേഷം തന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുളി ശുദ്ധി ആവാതെ എണീറ്റ ഉടനെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ശുദ്ധിയോടും കൂടി ഏത് കടമകളും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഫലപ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാകും ശുദ്ധിയോടെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചെമ്പിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.