കിഡ്നി വീക്കം ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിഡ്നി വേഗം ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ സാധാരണമായ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതായത് കിടക്കയിൽ നിന്ന് മൂത്രം ശരിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരികയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കിഡ്നി ബാധിക്കുകയും കിഡ്നി വീക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രം കിഡ്നി യിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നീട് മൂത്രസഞ്ചി ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ബ്ലാഡറിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ അടിഭാഗത്ത് താൻ കുട്ടികളിൽ ചെറിയ വീക്കം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂത്രതടസ്സം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മൂത്രം തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ല കേറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് വേഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കിഡ്നി വീക്കം നമ്മുടെ വളരെയധികം ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ. അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിയിൽ കല്ല് മൂലം ചിലപ്പോൾ മൂത്രതടസ്സം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായും തന്നെ വരുന്നത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ദിവസം ഒരു രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സുഖമമായ മൂത്ത തടസമില്ലാതെ തങ്ങളെ കരൾവീക്കം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *