നിങ്ങൾ ഷുഗറിന് മരുന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മൾ മൂന്ന് ഡയബറ്റിസ് താമസം വരുന്നത് പ്രധാനമായും എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളിൽ പാൻക്രിയാസിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുസ്ലിം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കവിത നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആദ്യത്തെ ഡയബറ്റിസ് കാരണമാകുന്നത്. ഇതിന് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനായി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പതിവാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഇത് ചികിത്സിക്കാതെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വളരെയധികം ശോചനീയമായ പിന്നെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. അടുത്തതായി വരുന്ന ഡയബറ്റിസ് ആണ് പോലും ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഡയബറ്റീസ് എന്നുപറയുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ ആണ്. പഞ്ചസാര ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ ഉള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന ഡയബറ്റിസ് എന്നെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ല. പല കാരണങ്ങളാലും ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാതെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ചികിത്സിച്ച് ടാബ്‌ലറ്റുകളിലും കൂടി മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത കാരണം കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമീകരണം നടത്തി ഇത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നോക്കി ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾ വരുമായിരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *