വസ്തു ദോഷം മാറി സാമ്പത്തിക ഉന്നതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാസ്തുദോഷം മാറി നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഉന്നതി ഉണ്ടാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപ്പ് മാത്രം നന്ദി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പരിഹാരമാർഗം തന്നെയാണ് ഇത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ഉള്ള ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ വളരെയധികം ചിലവും കുറവാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം കളഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറി പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വാസ്തുദോഷം ഉണ്ടെങ്കില് വാസ്തുദോഷം മാറി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നന്നായി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വാസ്തു ദോഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ചില് ഗ്ലാസ് ഉത്തമമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ ഇപ്പൊ കൂടിയ വെള്ളം നിങ്ങൾ നിങ്ങടെ വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ വയ്ക്കുക.

എന്നിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ വയ്ക്കുക നിങ്ങടെ വീടിൻറെ വാസ്തുപരമായി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം പോയി പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. വാസ്തു ദോഷം മാമ്പരം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് നിറംമാറ്റം വരുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വാസ്തുദോഷം എല്ലാം മാറി നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള വീട് നമുക്ക് ഉടലെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *