മുടി കൊഴിയാതിരിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ മുടി കൊഴിഞ്ഞ ഓരോ ഷുഷിരത്തിലും മുടിവളരാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുടി കൊഴിയാതിരിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു അടുത്ത് മുടി വരാനും നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ആയി കാണരുത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മുടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെ നൂറ്റമ്പത് മുടി മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ മുടികൊഴിച്ചിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഉള്ളു അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി മാനസികമായ ഡിപ്രഷൻ ഓരോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വച്ച് മുടിയിൽ പുരട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിപണിയിൽ വളരെയധികം ഷാമ്പു അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ഹെയർ ഓയിൽ എല്ലാം കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികൾ മാത്രം നിങ്ങൾ തലയിൽ തേച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുടി കൊഴിയാതിരിക്കാൻ ആണ് ഓയിൽ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് മുടി കൂടുതലായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വാങ്ങി മുടിയിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം . അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓയിലുകൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ഹെയർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയ മുടിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ മുടി വരാതെ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് ആണ് ഹെയർ ലോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മുടികൊഴിച്ചിൽ വളരെയധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *