ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉരുകി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പുറത്തു കളയാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലവിധ അസുഖങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലവിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെതന്നെ കൂടലിന് അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് 75% കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് അത് കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് കൂടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് പല ആളുകളും അത് കൂട്ടാനും നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണക്കടി കൾ എല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്.

ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി തടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് അത് കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായി അടി ഉണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അന്ന് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പെട്ടെന്നുതന്നെ കൊഴുപ്പു കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *