കിടക്കയിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തല കറങ്ങാറ് ഉണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ തല കറങ്ങുന്നത് എന്നെ കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് . ഇതിന് മൂന്നു കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തലകറങ്ങുന്നു അതിനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാലൻസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് അതുപോലെതന്നെ കാലിലെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തലകറക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഈ ചെടികളിലെ ബാലൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിക്കുള്ളിലെ ചില ഘടകങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് നമുക്ക് തെറ്റിക്കുന്ന തായിരിക്കും ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നിൽക്കുവാൻ. അതുപോലെതന്നെ ഇങ്ങനെ ചെവിക്കുള്ളിലെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ഫക്ഷന്സ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോള് പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളിലെ താരങ്ങളിൽ ചെറിയ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ബാലന് വേണ്ടി ഉണ്ട് അത് തെറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് തലകറക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്താ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തലകറക്കം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി സമീപിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *