കിഡ്നിയിൽ പ്രോട്ടീൻ അടിയുന്നതിൻ്റെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിഡ്നിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ചില അഴുക്കുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം അതുപോലെതന്നെ ഈ അഴുക്ക കിഡ്നിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അസുഖം . അതുപോലെതന്നെ രോഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഈ കിഡ്നി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തും അതും ചെറിയ തോതിൽ കാണപ്പെടുന്ന 150 ഗ്രാം മാത്രം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി എന്ന്പറയുന്നത്. ഇത് വളരെയധികം ജോലികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ എല്ലാ അഴുക്കു സാധനങ്ങൾ പുറത്തു കളയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കിഡ്നി കൂടുതലായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് . ഏകദേശം ശരീരത്തിൽ 5 ലിറ്ററോളം രക്തം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നന്നായി അടിച്ചുമാറ്റി ശുദ്ധമായി തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി കേസ് തമ്പാൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി നോക്കാൻ സഹായിക്കുക അല്ലാതെ കിഡ്നി എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ സർജറികൾ അതുപോലെതന്നെ കുറെ മരുന്നുകളെല്ലാം കഴിക്കേണ്ടിവരും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കിഡ്നി ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിഡ്നി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് കാലിലെയും മുഖത്തെ യും നീര് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് വരുന്ന ലക്ഷണം എന്നുപറയുന്നത് മൂത്രത്തിൽ ആണ് പല തരത്തിൽ മൂത്രത്തിൽ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.